Vremenska prognoza za 15 dana

Vremenska prognoza za 15 dana, ova prognoza pregledno pruža brz uvid u moguće promjene vremena, ali nije toliko kvalitetna da bi se oslanjali samo na nju. Ako je prikazana kiša ili snijeg, to znači da će padati barem u jednom dijelu dana, a možda i veći dio dana.

Prognoza vremena za 15 dana kao i sve prognoze preko nekoliko dana imaju slabu pouzdanost, osim u specijalnim situacijama kad je atmosfera dugotrajni  period stabilna, pa i predvidljiva.

Vremenska prognoza za 15 dana – Hrvatska, pogledajte na linku:

Prognoza vremena za 15 dana – Hrvatska
http://www.mojkvart.hr/Zagreb/vremenska-prognoza

    Vremenska prognoza za 15 dana – Srbija, pogledajte na linku:

    http://www.hidmet.gov.rs/latin/prognoza/stanica.php?mp_id=13274

    Prognoza vremena za 15 dana