Lizing (leasing) informacije – Srbija

Ovde su informacije o lizingu, na kojim principima lizing posluje, uslovi lizinga, kao i koji su to davaoci lizinga u Srbiji. Sve to treba da Vam pomogne da bolje razumete taj način kupovine automobila. Kod lizinga je bitno napomenuti da je davalac (banka) vlasnik predmeta lizinga (automobila) sve do isteka ugovora o lizingu ili u slučaju da kupac ne može  izmiriti dugovanja, a kupac tokom perioda lizinga samo koristi auto pod najam.

Po isteku najma, primatelj leasinga može postati vlasnik, nastaviti najam, zamijeniti ili vratiti leasing objekt davatelju leasinga. Ugovor o leasingu omogućuje primatelju leasinga da objekt leasinga ne kupi, već da ga uz mesečnu naknadu dobije na privremenu upotrebu u razdoblju u kojem mu je potreban.

Možda se pitate koja je onda razlika imeđu između kredita za kupovinu automobila i lizinga za automobil? Razlika je u načinu obezbeđivanja pozajmice prema banci. Kod lizinga je sredstvo sam automobil i nije potrebna neka druga vrednost za obezbeđivanje, a kod kredita drugi vidovi obezbeđenja kao što su: žiranti, zabrana, hipoteka itd.

Principi lizing poslovanja

  •   Davalac lizinga (banka) je vlasnik predmeta lizinga (automobil) tokom perioda ugovora o lizingu
  •   Vlasništvo nad predmetom lizinga (automobil) po isteku ugovora o lizingu automatski prelazi na primaoca lizinga (kupac).
  •   Predmet lizinga (automobil) ujedno predstavlja i sredstvo obezbeđenja naplate.
  •   Primalac lizinga (kupac) može biti pravno ili fizičko lice.
  •   Minimalni rok na koji se ugovor o lizingu zaključuje ne može biti kraći od dve godine od dana zaključenja ugovora.

Uslovi lizinga

  • Ugovara se na rok od 2 do 5 godina. Lizing naknada se plaća mesečno i ugovara se uz primenu valutne klauzule (vezana za stabilnu stranu valutu – EUR, CHF).
  • PDV se plaća na ukupan iznos lizing naknade, uključujući i kamatu. Ceo iznos PDV-a se plaća prilikom zaključivanja ugovora o lizingu a ne u ratama.
  • Troškovi odobrenja finansiranja se kreću do 2% vrednosti predmeta lizinga. Drugi troškovi koji nastaju zaključenjem ugovora o lizingu su: upis ugovora u registar finansijskog lizinga, naknada za otkup predmeta lizinga i sl.
  • Kasko osiguranje (od osnovnih rizika i krađe) je obavezno i nije uračunato u cenu lizinga. Troškove kasko osiguranja snosi primalac lizinga (kupac).

Davaoci lizinga u Srbiji

Hypo Group Alpe Adria Leasing

Prvo i vodeće društvo za finansiranje putem
lizinga na našim prostorima. Pomoć pri brzom finansiranju
putničkih i teretnih vozila, opreme, mašina i plovila.
Finansijska institucija koja nezavisno nastupa na tržištu i
sarađuje sa svim auto kućama u Srbiji i inostranstvu. Naše
poslovanje temeljimo na finansiranju putničkih, teretnih, kao
i kombinovanih vozila, mašina, najrazličitije vrste opreme i
plovila.
S-Leasing, Srbija
Shodno
potrebama naših klijenata u mogućnosti smo da ponudimo
finansijski lizing za putnička i teretna vozila, mašine i
opremu za proizvodnju i prozvodne linije, građevinsku opremu i
mehanizaciju i dr. Preduzeće S-Lizing d.o.o. je osnovano jula
2003. godine i predstavlja jednu od prvih lizing kuća u
Srbiji.
Raiffeisen
Leasing

Raiffeisen Leasing nudi svojim
klijentima proizvode i usluge vrhunskog kvaliteta, kao i
kompletan uvid u pogledu strukture i jednostavnosti svih
transakcija. Svojim klijentima nudimo dva modela finansiranja:
finansijski lizing i zakup. Osnovni proizvodi Raiffeisen
Leasinga su: lizing vozila, lizing opreme i lizing nekretnina.
Intesa Leasing
Beograd

Od marta 2006. godine, u sklopu grupe
Banca Intesa Beograd posluje i kompanija Intesa Leasing
Beograd. Poslovanje smo započeli finansiranjem novih putničkih
i komercijalnih vozila, opreme i poljoprivredne mehanizacije.
Kasnije, paleta proizvoda je proširena i na segment
finansiranja polovnih putničkih vozila što je dodatno uticalo
na pozicioniranje kompanije na domaćem tržištu lizinga.
VB
Leasing

Naša ponuda je namenjena svim pravnim
i fizičkim licima i preduzetnicima, a otkup predmeta lizinga
je utvrđen ugovorom. Ponude se prilagođavaju potrebama
korisnika, ali i njihovim finansijskim mogućnostima u pogledu
trajanja lizinga, visine rate, učešću….
Zastava Istrabenz
Lizing

Zastavu Istrabenz Lizing čini tim
stručnjaka, koji brzo odgovaraju na Vaše zahteve i pronalaze
rešenja za finansiranje vozila po Vašem zahtevu. Finansiranje
je u svakom slučaju prilagođeno ličnoj i poslovnoj situaciji
korisnika lizinga, a samim tim i individualno. Grupa Zastava
Vozila kao proizvođač, može u svakom trenutku zadovoljiti sve
zahteve kupaca iz svog proizvodnog programa.
EFG
Leasing

Obezbeđujemo različite vrste lizinga
za komercijalna vozila, putnička vozila i opremu. Ponosni smo
što možemo da obezbedimo konkurentne cene, fleksibilne uslove
i izuzetne usluge kupcima. Jednostavan i brz proces
apliciranja, privlačne rate osiguranja, odloženo plaćanje
PDV-a kroz lizing ugovor, niže lizing rate.
ProCredit
Leasing

Ukoliko Vam je potrebna oprema,
mehanizacija, postrojenja, motorna vozila, mašine, aparati…
a u ovom trenutku: već ste angažovali raspoložive finansije na
drugoj strani, ili zainteresovani ste za način pribavljanja
sredstava koji je drugačiji nego od kreditnog zaduživanja, ili
želite da pribavite pokretnu stvar po pojednostavljenoj
proceduri, onda leasing predstavlja idealno rešenje za
Vas.
UniCredit Leasing Srbija d.o.o.,
medjunarodna lizing kompanija

Zahvaljujući
bogatom iskustvu, rasprostranjenoj poslovnoj mreži i velikom
broju zadovoljnih klijenata, UniCredit Leasing Vam nudi
fleksibilno finansiranje željenih vozila. Finansiranje
putničkog programa namenjen je fizičkim i pravnim licima. Naša
ponuda predstavlja najbolji izbor za Vas.
NLB
Leasing, lizing vozila, Srbija

U 2006. godinu
Grupa je stupila pod novim imenom Grupa NLB Leasing, što
ukazuje na nastavak razvojne strategije Grupe NLB. Na taj
način se društvo razvija u stručni centar za oblikovanje
rešenja za obezbeđenje svestranog optimalnog delovanja društva
za lizing u Grupi NLB.